نشست خبری سی امین نمایشگاه چاپ بسته بندی (IPP) با حضور رسانه های تخصصی برگزار شد

اولین نشست خبری سی امین نمایشگاه بین المللی چاپ وبسته بندی روز چهارشنبه 24 آبان ماه در محل اتحادیه چاپخانه داران تهران برگزار شد. در ابتدای این نشست جناب آقای احمد ابوالحسنی رئیس سی امین دوره نمایشگاه که از 22 الی 25 آذر ماه 1402 برگزار خواهد شد افزود: نسبت به سال گذشته، 5سالن و حدود ده هزار متر به فضای نمایشگاه افزوده شده است که همچنان متقاضیانی وجود دارد که باعث ایجاد مشکل در تامین فضای مورد نیاز برایشان شده است. هدف ما ابتدای امسال این بود که کل سایت نمایشگاهی را رزرو کنیم که حتی حاضر به تغییر زمان برگزاری نمایشگاه شدیم که مورد موافقت قرار نگرفت. ناه IPرسانه ها ایشان ادامه دادند: ما حتی به برخی از غرفه داران پیشنهاد کم کردن متراژ غرفه را پیشنهاد دادیم که برخی از آنها مواقت کردند و برخی به همین دلیل انصراف دادند. وی با اشاره به حضور افزایش شرکت های بین المللی در نمایشگاه امسال یادآور شد: سی امین نمایشگاه چاپ و بسته بندی با حضور 27 شرکت خارجی که در ایران نمایندگی دارند و در مجموع بالغ بر صد شرکت خارجی برگزار خواهد شد. سالن 35 نمایشگاه پر شده است و بیشترین شرکت کننده های خارجی هم از کشور چین هستند همینطور شاهد حضور نمایندگان کشورهای آلمان، ایتالیا و تایوان خواهیم بود. کشور ترکیه هم هنوز قطعی نشده است و به زودی در این رابطه اطلاع رسانی خواهد شد. نمایشگاه امسال به مراتب نمایشگاهی پر بارتر و متنوع تر از سال های گذشته خواهد بود که در زمان مقتضی اطلاع رسانی از طریق رسانه ها انجام خواهد شد.
نشست خبری سی امین نمایشگاه چاپ بسته بندی (IPP) با حضور رسانه های تخصصی برگزار شد اولین نشست خبری سی امین نمایشگاه بین المللی چاپ وبسته بندی روز چهارشنبه 24 آبان ماه در محل اتحادیه چاپخانه داران تهران برگزار شد. در ابتدای این نشست جناب آقای احمد ابوالحسنی رئیس سی امین دوره نمایشگاه که از 22 الی 25 آذر ماه 1402 برگزار خواهد شد افزود: نسبت به سال گذشته، 5سالن و حدود ده هزار متر به فضای نمایشگاه افزوده شده است که همچنان متقاضیانی وجود دارد که باعث ایجاد مشکل در تامین فضای مورد نیاز برایشان شده است. هدف ما ابتدای امسال این بود که کل سایت نمایشگاهی را رزرو کنیم که حتی حاضر به تغییر زمان برگزاری نمایشگاه شدیم که مورد موافقت قرار نگرفت. ایشان ادامه دادند: ما حتی به برخی از غرفه داران پیشنهاد کم کردن متراژ غرفه را پیشنهاد دادیم که برخی از آنها مواقت کردند و برخی به همین دلیل انصراف دادند. وی با اشاره به حضور افزایش شرکت های بین المللی در نمایشگاه امسال یادآور شد: سی امین نمایشگاه چاپ و بسته بندی با حضور 27 شرکت خارجی که در ایران نمایندگی دارند و در مجموع بالغ بر صد شرکت خارجی برگزار خواهد شد. سالن 35 نمایشگاه پر شده است و بیشترین شرکت کننده های خارجی هم از کشور چین هستند همینطور شاهد حضور نمایندگان کشورهای آلمان، ایتالیا و تایوان خواهیم بود. کشور ترکیه هم هنوز قطعی نشده است و به زودی در این رابطه اطلاع رسانی خواهد شد. نمایشگاه امسال به مراتب نمایشگاهی پر بارتر و متنوع تر از سال های گذشته خواهد بود که در زمان مقتضی اطلاع رسانی از طریق رسانه ها انجام خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سیزده + 14 =

اخبار پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار + یازده =