درباره ما

کانون آگهي و تبليغات «مات و براق» بـا هدف ايجاد بستري مناسب در خصوص فعاليتهای تخصصی تبليغاتی، سمعی و بصری صنعت چاپ تأسیس شده و موفق به دریافت مجوز فعالیت از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، بـا شماره 3111 گردید.

 این مؤسسه، رویکرد اصلی خود را در جهت انتشار آگهي نامه‌های تخصصی در زمينه چاپ، بسته‌بندي و تبليغات قرار داد که بعد از مراحل پيش توليد، اولين شماره خود را در شهريورماه 1393 به مرحله چاپ و انتشار رساند و تاکنون به طور ماهيانه، اين فعاليت را سرلوحه کارهاي خود قرار داده تا بتواند سهمي کوچک در راستاي پيشرفت و موفقيت اين صنعت مهم و کلیدی داشته باشد. 

یکی از دغدغه‌های اصلی همکاران اين مجموعه آن است که علاوه بر انتشار آگهينامه، از تکنولوژي روز و فضاي مجازی، نهایت بهره لازم را کسب کنند.

 بر همیـن اساس، ايجاد وبسايت و صفحات اجتماعي تخصصی، براي هر چه بهتر ديده شدن از سوی مخاطبان، در دستورکار قرار گرفت. به سبب فراگيری گسـترده شـبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی و گرایش و اقبال افکارعمومی بـه اين تکنولوژي، تيم مات و براق، شـروع بـه راه‌اندازي صفحات و کانال اختصاصي خـود در اين فضاها کرد. 

بیشک، هر اقدام و هدفی در ابتدای راه ، خالي از ايراد و اشکال نیست لذا مات و براق تلاش دارد تا با اتخاذ رهنمودهاي بزرگان اين صنعت بتواند کاستیهای احتمالی خود را برطرف کرده و با کیفیتی بهتر و کارآمدتر، نيازهای مخاطبان اين صنعت را برطرف سازد. بنابراین، از یکایک متخصصان و علاقه‌مندان صنعت چاپ و تبلیغات خواهشمندیم، بر ما منت نهاده و با گوشزد کردن نکات مؤثر خویش و کاستیهای کار، ما را در جهت رونق هرچه بيشتر مجموعه، یاری دهند.