ششمین نمایشگاه بین المللی کاغذ و مقوا، کارتن، فراورده های سلولزی و ماشین آلات مربوطه